Ovo je zaglavlje.
Ovo su najave.


Ovo je menu. 
9.5.4 Tiltak som forbereder... - regjeringen.no
Aetat har et stort spekter av kompetansehevende arbeidsmarkedstiltak som ... for å få prøvet og godkjent yrkeskompetanse etter norske forhold og standarder, ...
Ovo je footer 3.
Ovo je footer 1.
Ovo je footer 2.