Ovo je zaglavlje.
Ovo su najave.


Ovo je menu. 
Sviktet av Aetat
Etter to år på vaktmesterskolen trenger han nå praksis i tre måneder for å få godkjent utdanningen. Dette skulle Aetat hjelpe ham å få, men etter åtte ...
3 Forsøk med oppgavedifferensiering... - regjeringen.no
Det ble videre godkjent tre forsøk med kommunalt ansvar for felles førstelinjetjeneste for Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, samt ett forsøk med ...
9.5.4 Tiltak som forbereder... - regjeringen.no
Aetat har et stort spekter av kompetansehevende arbeidsmarkedstiltak som ... for å få prøvet og godkjent yrkeskompetanse etter norske forhold og standarder, ...
Krever penger av Aetat - Telemark - NRK Nyheter
Svein Byholt fra Kragerø krever Aetat og kommunen for tapt arbeidsfortjeneste. ... ved samme skole har fått andre året godkjent fra andre Aetat-kontor. ...
Skal trygdeetaten eller Aetat betale? - Tidsskrift for Den norske ...
Skal trygdeetaten eller Aetat betale? K Holst. En 18 år gammel kvinne som hadde fått videregående skolegang ved særskilt institusjon godkjent som nødvendig ...
Kommunenes arbeid for psykisk helse - Del 10: Trygd og arbeid ...
Aetats godkjenning av tiltak tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og alle tiltakene skal gjennomføres på bakgrunn av en individuell ...
ARBEIDSLEDIG: HVER DAG EN KAMP MOT DESTRUKTIVE TANKER ...
Kan et prosjekt godkjent av Aetat få midler til kursledelse og gjesteforelesere på lik linje med de kurs Aeat arrangerer i dag? ...
FKOM 2004008250-1
Oslo kommune fikk 27.06. godkjenning av Kommunal- og regionaldepartementet for å overta Aetats arbeids- og ansvarsområde innen kvalifisering av ...
Bambi`s Blogg
Må få ut litt frustrasjon om Aetat, som er så j... firkantet. ... vente med å søke på dagpenger...og vente på å få godkjent dagpengene mine. ...
Thomas's syn på livet
Ungdom ut i arbeid, er et tiltak Aetat begynte med for noen år siden. ... Er du ikke logget inn får du ikke se kommentaren før den er godkjent av bloggens ...
Prethodna   -10   1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33   +10   Sljedeća
Ovo je footer 1.
Ovo je footer 2.