Ovo je zaglavlje.
Ovo su najave.


Ovo je menu. 
Aetat, trygd, sosialtj. - Sosialtjeneste - Arbeids- og sosialdep ...
Kontroll og godkjenning · Veiledning · Kommunalrett og valglov ... Resultatområde 75.6: Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Oppdrag ...
lafy.no - Kravspesifikasjon AB
Eget budsjett for AB, totalbeløp mottatt i rapporteringsåret og årsregnskap godkjent av revisor skal medfølge årsrapporten til Aetat. ...
lafy.no - Opplæring og arbeidstrening
Alle henvisninger og søknader skal gå gjennom Aetat, som skal presentere godkjente søkere for bedriften. Det skal tegnes kontrakt mellom arbeidssøker og ...
Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus
Oppholdet på skolen må godkjennes av aetat etter kap. 11 i Lov om folketrygd. Medisinsk behandling må være avsluttet slik at eleven helsemessig er ...
Spørretime
Daghøyskolen er ikke godkjent som kompetansebyggende, og godkjennes derfor ikke av Aetat som yrkesrettet attføring. Jeg har fått henvendelse fra flere som ...
NetPed AS
Godkjent opplæring gis kun av NetPed eller hos sertifiserte kurssentre. ... Cathrine Ulstrup Tønnessen, Aetat arbeidsrådgivningskontor, 0034, Oslo ...
Aetat og trygdeetaten skal leggjast ned - firda.no
Den nye ordninga inneber at Aetat og trygdeetaten skal leggast ned, og det skal opprettast ... Publisert: 18.06.2008. Sunnfjording fekk godkjent namnebyte: ...
Økonom med godkjent resultat - IDG.no
Økonom med godkjent resultat. Ikt-direktør Trond Ingebretsen i Aetat Arbeidsdirektoratet ville ikke brukt Eucip-testen som eneste kriterium en ...
Klagenemndas avgjørelse i sak 2005/13 mot Aetat Tiltak Oslo/Akershus
Etter purring fra oss ble dokumentasjon på godkjente lærere sendt oss. .... I tillegg har de gjennomført kurs tidligere for aetat tiltak med meget gode ...
Attføring
Aetat vedtar om du får yrkesrettet attføring. Aetat veileder og bistår ... Alle skoler som gir rett til støtte fra Statens Lånekasse er offentlig godkjent. ...
Prethodna   -10   1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34   +10   Sljedeća
Ovo je footer 1.
Ovo je footer 2.