Ovo je zaglavlje.
Ovo su najave.


Ovo je menu. 
Attføring
Hensikten med et kvalifiseringstiltak skal dokumenteres gjennom en handlingsplan som skal godkjennes av Aetat lokalt. Oppholdstiden i kvalifiseringstiltak ...
Se Kunngjøring
Alle som har fått godkjent sin realkompetanse og fullfører og består eksamen, ... Aetat Sandefjord, Kontaktperson Cecilie Kjæmperud. Adresse ...
Norge.no - Aktuelt
Aetat: Norsk Lysingsblad slutter med stillingsannonser. ... fordi passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn. ...
Oslo SV - Samordning Aetat og sosialtjenesten
SV er glad for at Kommunal og regionaldepartementet har godkjent at Oslo kommune starter et 4-årig forsøk, der Oslo overtar Aetats arbeidsområde for å ...
RyggInfo
Attføringstiltakene kan være utdanning, opplæring eller arbeidstrening, og må godkjennes av Aetat før oppstart. Under gjennomføring av tiltakene har du rett ...
Norsk trygdemedisinsk forening
Referat fra styremøte i Legenes hus 14. januar ble godkjent ... dermed vurdering av medisinske inngangsvilkår) overføres fra trygdeetaten til Aetat. ...
Velkommenoslo.no - Jobb - NAV
Å ha praksisplass gjennom arbeidskontoret betyr at du jobber full tid på en vanlig arbeidsplass som arbeidskontoret har godkjent. Du kan få kursstønad fra ...
Riksrevisjonen - Pressemelding
Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 2000 for Rikshospitalet, Aetat Arbeidsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning, ...
Hest.no
Norsk Hestefagskole krever et år praksis på godkjent praksissted før de kan gå videre på ... Man får ikke lønn, men en slags livsoppholdsytelse fra Aetat. ...
Mental Helse Norge Over 100 millioner til psykisk syke
Planen skal godkjennes av Aetat før oppstart, opplyser Krogsvold. Samarbeid Om lag halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet. ...
Prethodna   -10   1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35   +10   Sljedeća
Ovo je footer 1.
Ovo je footer 2.