Ovo je zaglavlje.
Ovo su najave.


Ovo je menu. 
NTFK
... partnerskapsavtale utarbeides når prosjektskissene er godkjent av styringsgruppen. ... Det kan være enkelte ungdommer som ikke er registrert hos Aetat, ...
Burde ikke godkjent polske sykepleiere
Autorisasjonskontoret krevde at de polske sykepleierne tok kurset før de ble godkjent, men ble overprøvet. Aetat, som har hentet sykepleierne hit til landet ...
Norsk trygdemedisinsk forening
Referat fra årsmøtet 25.10. ble godkjent uten kommentar ... Det er i utgangspunktet ingen uvilje mot tjenesteytelser til Aetat, men det synes urimelig ...
ARBEIDSFORMIDLING
Aetat har opp mot 25000 ledige stillinger registrert og 10-12 millioner oppslag per måned. AETAT ... Personvern av medlemmer er godkjent av Datatilsynet. ...
Sivilombudsmannen
Aetat hadde således ingen opplysninger om godkjenning av yrkesskaden før det opprinnelige vedtak ble fattet av Aetat. I advokat Bs merknader til Klage- og ...
Se Kunngjøring
Dersom Aetat finner det hensiktsmessig, skal det kunne gjøres innkjøp av ekstra ... Lærerne skal være godkjent til å undervise på videregående nivå i ...
HK Regnskap - Nyhetsbrev april 2007
Det kan søkes tilskudd fra Aetat for bedriftsintern opplæring. ... skal godkjennes av revisor eller regnskapsfører for å få godkjent søknaden om tilskudd. ...
Erna har rett!
... som ble godkjent i statsråd 6.desember, har voksne som har rett til ... Kommentar: Regjeringen har opprettet 2380 tiltaksplasser i Aetat under ...
Søk - Attføringsbedriftene
godkjente bedrifter Godkjente medlemsbedrifter Fylke: Bedrift: Oslo Akershus Østfold ... Aetat. APS-Konferansen 2005 i regi av Arbeidsmarkedsbedriftenes ...
Fvn.no: Fretex i Lillesand legges ned
Fretex er en attføringsbedrift, men vi har ikke fått til noen fast avtale som gjør at vi blir en godkjent tiltaksarrangør for Aetat. ...
Prethodna   -10   1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36   +10   Sljedeća
Ovo je footer 1.
Ovo je footer 2.